Zapisz swoje dziecko

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

  Dane informacyjne Dziecka*

  Od kiedy dziecko bedzie uczęszczać do placówki*

  Dane informacyjne Rodziców
  Matka/Opiekun prawny*

  Ojciec/Opiekun prawny*

  Dodatkowe informacje

  1. Czy uczęszczało wcześniej do żłobka/przedszkola/placówki opiekuńczej?*
  NieTak

  2. Jeśli tak, to kiedy i w jakim okresie

  3. Czy jest pod opieką specjalisty?*
  NieTak

  4. Czy przyjmuje leki, jeśli tak jakie

  5. Czy jest uczulone?*
  NieTak
  Jeśli tak, to na co

  6. Czy dziecko:*
  Sprawnie chodzi?
  NieTak
  Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
  NieTak

  7. Je:*
  SamodzielnieZ pomocą dorosłego

  8. Czy korzysta z :*
  PieluchNocnikaJedno i drugie

  9. Wyraża się za pomocą?*
  Gestów i mimikiUżywa pojedynczych wyrazówBuduje proste zdania

  10. Czy ma rodzeństwo?*
  TakNie
  Jeśli tak, to ile i w jakim wieku

  11. Najczęściej bawi się?*
  SamoZ opiekunem / rodzicemZ rodzeństwem / innymi dziećmi

  12. W domu najchętniej zajmuje się?*
  ZabawkamiRysowaniemOglądaniem bajekSłuchaniem bajek/piosenekOglądaniem książeczekUczestniczeniem w zajęciach domowychInnymi rzeczami, jakimi?

  13. W kontaktach z innymi jest?*
  Narzuca swoją wolęWspółdziałaJest uległeJest obojętneStrachliweInne, jakie?

  14. Inne informacje, które chcieliby nam Państwo przekazać:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby żłobka zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833).*

  Oświadczam, że informacje przedłożone przez nas w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się punktualnie odbierać dziecko oraz regularnie uiszczać opłaty za żłobek/punkt przedszkolny zgodnie z podpisaną umową.*